DARBA MATERIĀLI

LU projekta grupas ziņojums projekta mācību seminārā 27.09.2016., Prāgā 

Informācija par projekta būtību un paveikto. Ziņojums LU Ķīmijas fakultātē 27.10.2016.

Ziņojums par projekta gaitu LU 75. zinātniskajā konferencē, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 02.02.2017.